Personale

Ane Märcher Hønholt - administrator
Viggo Bay Amstrup - pedel
Morten Friedrichsen - køkkenleder
Nipha Gerlach - rengøring mm
Pernille Blom Mørch - køkkenassistent
Anette Stenkjær - køkkenassistent
Kaj Pedersen - pedelafløser